Sukututkimus

22.11.2017

Sukumme esivanhempia ja heidän jälkeläisiään koskevat tiedot on koottu tietokantaan, jota ylläpidetään Sukujutut-ohjelmistolla. Tietokannassamme on tällä hetkellä tiedot n. 36 000 eri sukuhaaroihin kuuluvasta henkilöstä.

Sukujutut-ohjemasta on saatavissa ilmainen demo-vesio, jota voi käyttää harjoitteluun ja uusien sukutietojen kokoamiseen.  Demoversion henkilömäärä rajattu 100 henkilöön. Nämä tiedot on sitten helppo yhdistää kantatiedostoon

Demo-ohjelma löytyy osoitteesta   http://www.sukujutut.fi/sukujut/

- - - - - - - - -

Olemme tutkineet sukumme mieslinjaisia juuria, yhteyksiä eri suomensukuisiin heimoihin ja saaneet samalla tietoa miespolvien vuosituhantisesta vaelluksesta Suomen maaperälle. Olemme mukana mm. Suomi DNA-projektissa. Mäntsän Y-DNA tulokset löytyy oheisen linkin takana olevasta taulukosta (julkaistu 2013).

http://www.sukujutut.fi/dna/N1c1_2013-Feb-12.xls

Tutkimukset antavat meille viitteitä, mitä kautta ja milloin Mäntän mieslinjaiset esipolvet ovat vaeltaneet nykyiselle Suomen niemelle. N-haplon alaryhmittely määrittää meidät vanhakaintaiseen hämäläisryhmään, joka on vaeltanut  vuosituhansien aikana ja jääkauden antaessa tilaa idän/kaakon suunnasta kohti Balttiaa ja sieltä edelleen läntiseen Suomeen.

Tästä on usean vuoden ajan julkaistu tarkentuvia tuloksia. Myös Matti J. Kankaanpään tutkimus Mäntän suvun yhteydestä ja alkuperästä  Mäntzän taloon Sääksmäen Uskelan kylässä on vahvasti perusteltu. Mäntzän suku olisi jo varhain tullut rannikolta jokireittejä pitkin keskiseen Hämeeseen ja asettunut jossakin vaiheessa Vanajaveden pohjoisrannalle nykyisen Haukilan kartanon alueelle..

DNA-tutkimuksen toisena tavoitteena on löytää läheisiä sukuja, joille voisi löytyä yhteinen esi-isä. Jo nyt on löytynyt muutamia henkilöitä, joiden DNA-tulos on hyvin lähellä Mäntsän sukua ja joiden historialliset juuret osuvat samoille alueille vanhaan Hämeeseen ja läntiseen Suomeen (ks. Keskustelufoorumi )

Uusimmat tulokset ks. Sukututkimus