Sukututkimus

27.2.2015

Sukumme esivanhempia ja heidän jälkeläisiään koskevat tiedot on koottu tietokantaan, jota ylläpidetään Sukujutut-ohjelmistolla. Tietokannassamme on tällä hetkellä tiedot n. 26 000 eri sukuhaaroihin kuuluvasta henkilöstä.

Sukujutut-ohjemasta on saatavissa ilmainen demo-vesio, jota voi käyttää harjoitteluun ja uusien sukutietojen kokoamiseen.  Demoversion henkilömäärä rajattu 100 henkilöön. Nämä tiedot on sitten helppo yhdistää kantatiedostoon

Demo-ohjelma löytyy osoitteesta   http://www.sukujutut.fi/sukujut/

- - - - - - - - -

Olemme tutkineet sukumme mieslinjaisia juuria, yhteyksiä eri suomensukuisiin heimoihin ja saaneet samalla tietoa miespolvien vuosituhantisesta vaelluksesta Suomen maaperälle. Olemme mukana mm. Suomi DNA-projektissa. Mäntsän Y-DNA tulokset löytyy oheisen linkin takana olevasta taulukosta..

http://www.sukujutut.fi/dna/N1c1_2013-Feb-12.xls

Julkaisemme tämän vuoden aikana tarkempia tuloksia siitä, mistä nykytiedon perusteella  Mäntsän suku olisi aikanaan tullut Tyrväntöön ja edelleen Mäntän erämaahan. Olemme vanhaa hämäläistä heimoa, joka on asuttanut keskistä Hämettä jo varhain.

Toinen tavoitteemme on löytää läheisiä sukuja, joille voisi löytyä yhteinen esi-isä. Jo nyt on löytynyt muutamia henkilöitä, joiden DNA-tulos on hyvin lähellä Mäntsän sukua ja joiden historialliset juuret osuvat samoille alueille vanhaan Hämeeseen ja läntiseen Suomeen (ks. Keskustelufoorumi )

Uusimmat tulokset ks. Sukututkimus