Ajankohtaista

Sukujuhla 2018

Runorentukat esittivät Mänttä-aiheisia runoja

 

Sukujuhlan ohjelmaa 2018 Mäntän Klubilla

 

Kajattar-kuoro

 

 

 

 

 

 

 

Runorentukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Helena Kukkamo

Henkilötietojen tietosuojaa tarkennettu 25.5.2018

 

Seuran jäsenrekisterin ja sukututkimusrekisterin henkilötietojen käsittelyä ohjaa 25.5.2018 alkaen uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR).  Myöhemmin sitä tulee täydentämään eduskunnassa vielä säädettävänä oleva tietosuojalaki. Seurassa on toimittu tähänkin asti nykyisen henkilötietolain mukaisesti ja muutokset ovat tästä johtuen pienehköjä tarkennuksia ja täsmennyksiä.

Asetuksen tavoitteena on entisestään varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojensa suojaan ja yksityisyyteen toteutuu myös digiaikana.  Asetus koskee elossa olevien henkilötietojen käsittelyä.

Seura on laatinut selosteen henkilötietojen käsittelytoimista jäsenrekisterissä ja sukututkimusrekisterissä. Seloste löytyy seuran kotisivuilta https://mantsa.yhdistysavain.fi/ (Liittyminen ja tietojen ylläpito). Seloste korvaa aiemman henkilörekisteriselosteen ja tarkentaa sitä tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Seloste lisää omalta osaltaan asetuksen edellyttämää henkilötietojen käsittelytoimien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Seurassa kerätään ja käsitellään vain toiminnan kannalta tarpeellisia, virheettömiä tietoja, jotka on kuvattu selosteessa. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka niitä tehtävissään tarvitsevat (kuten jäsensihteeri). Tiedot säilytetään suojatusti ja turvallisesti, tarpeettomat tiedot hävitetään. 

Seuralla on tietojen keräämiseen ja taltiointiin joko laillinen oikeusperuste (seuran jäsenyys, yhdistyslaki) tai henkilön antama suostumus (sukututkimusrekisteri).  Jokaisella on oikeus halutessaan pyytää tarkistaakseen itseään koskevat tiedot.  Tietojensa käytön voi myös kieltää tai suostumuksensa peruuttaa. Mahdolliset puutteelliset tai virheelliset tiedot voi pyytää korjaamaan. 

Pekka Vanhanen  

Markku Peltola mikrofonin päässä 20.7.2014

Olimme mukana Keuruun lainamakasiinilla järjestettävässä tapahtumassa.

Suku- ja kotiseutumessut 19.-20.7.2014 Keuruun pitäjän lainamakasiinissa (Jyväaitantie 2, Keuruu)

ks. Yleistä   > Keuruun markkinat

                                      ooooooooooooooooooooo

Uutta DNA-pohjaista tutkimustietoa Sukututkimus sivustolla. Päivitetty 14.7.2016  (A.R)