Ajankohtaista

Tampereen seudun sukututkimusseura;  Orpana no. 1/2021

"Kangasalan Levistä vai Sääksmäen Uskilasta"

Tampereen sukutukimusseuran jäsenistölle on näinä päivinä tipahdellut postiluukusta jäsenlehti, jonka pääaiheena on Mäntän suku. Lehden 35 sivun sisällöstä noin puolet käsittelee sukumme alkuperää ja myöhempiä vaiheita.

Yleinen historiakirjoitus ei ole hyödyntänyt sitä työtä, mitä sukumme ansioituneet sukututkijat, erityisesti edesmenneet Matti J. Kankaapää, Risto Keskinen ja Juho Laivuori, ovat Mäntsän sukua tutkiessaan löytäneet. Uudempi historiankirjoituskaan ei ole korjannut Viljo Nissilän Vanhan Ruoveden Historiassa v. 1960 olettamaa suvun alkuperästä, vaikka uudempi tutkimus osoittaa vahvasti Sääksmäelle, vanhaan Kulsialan hallintopitäjään. Edesmenneellä Matti J. Kankaapäällä on uudessa tutkimuksessa merkittävä osuus.

Minulta pyydettiin aiheeseen liittyvää kirjoitusta, mikä vaatikin laajempaa perehtymistä 1500-luvulla vallinneisiin olosuhteisiin, hallintorakenteisiin ja sukututkimuksen kautta tehtyihin löytöihin. Reilun parin kuukauden paneutuminen lähdekirjallisuuteen tuotti n. 16 sivua artikkelin, joka on saanut tilaa myös lehden kansilehteen.

Lehden hinta on 10€ ja mahdollinen postimaksu. 

Tilaukset:   Markku Peltolalta p. 050 4957545  tai sähköpostilla:  etunimi.sukunimi@elisanet.fi

 

Hyvää Uutta Vuotta 2021 ja pysytään terveinä

Aarno Raittila

 

Sukutiedote 2020 postitettu

 

Olemme 27.7.2020 lähettäneet jäsenkirjeenä vuoden 2020 sukutiedotteen, jossa puheenjohtajan palstan lisäksi on ajankohtaista tietoa sukutututkimuksen edistymisestä ja mielenkiintoinen artikkeli siitä, mitä tiedämme Sääksmäen Uskilan kylästä ja Mäntsän talosta ja sen asukkaista 1400-1600-luvuilla.

Jos postilähetys ei saavu perille, pyydämme ilmoittamaan voimassaolevan postiosoitteen Aarno Raittilalle. Nopeamman tiedottamisen kannalta toivomme myös, että saisimme laajemmin postituslistallemme sähköpostiosoitteita.

 kts.  Yhteystiedot

Virheelliset postiosoitteet 2019

 

Lähetimme joulukuun alussa vuoden 2019 jäsenmaksukirjeet jäsenistöllemme. On tullut ilmi, että  osa kirjeistä on mennyt vanhoihin osoitteisiin. Kuolemantapauksen ja vastuuhenkilöiden vaihduttua vv. 2018-19 viimeisin osoitetieto on joissain tapauksissa kadonnut ja posti lähetetty vanhaan osoitteeseen.

Jos ko. kirje ei ole joulukuussa teitä tavoittanut, pyydän ilmoittamaan voimassaolevan osoitteen sähköisesti kotisivujemme tietolomakkeella tai puhelimitse Aarno Raittilalle  (p. 050 1369).

   Liittyminen/tietojen ylläpito

   Sukuhallituksen yhteystiedot

Tämä varmistaa myös jatkossa, että mm. sukutiedotteemme tulee oikeaan osoitteeseen.

Pahoittelemme tapahtunutta

Aarno Raittila

-----------------------------------------------------

Mäntän talon mieslinjan geneettisestä sukupuusta löytyy päivitetty versio "sukututkimus" -osiossa

Sukututkimus

______________________________________________________________________________

Sukujuhla 2018

Runorentukat esittivät Mänttä-aiheisia runoja

 

Sukujuhlan ohjelmaa 2018 Mäntän Klubilla

 

Kajattar-kuoro

 

 

 

 

 

 

 

Runorentukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Helena Kukkamo

Henkilötietojen tietosuojaa tarkennettu 25.5.2018

 

Seuran jäsenrekisterin ja sukututkimusrekisterin henkilötietojen käsittelyä ohjaa 25.5.2018 alkaen uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR).  Myöhemmin sitä tulee täydentämään eduskunnassa vielä säädettävänä oleva tietosuojalaki. Seurassa on toimittu tähänkin asti nykyisen henkilötietolain mukaisesti ja muutokset ovat tästä johtuen pienehköjä tarkennuksia ja täsmennyksiä.

Asetuksen tavoitteena on entisestään varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojensa suojaan ja yksityisyyteen toteutuu myös digiaikana.  Asetus koskee elossa olevien henkilötietojen käsittelyä.

Seura on laatinut selosteen henkilötietojen käsittelytoimista jäsenrekisterissä ja sukututkimusrekisterissä. Seloste löytyy seuran kotisivuilta https://mantsa.yhdistysavain.fi/ (Liittyminen ja tietojen ylläpito). Seloste korvaa aiemman henkilörekisteriselosteen ja tarkentaa sitä tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Seloste lisää omalta osaltaan asetuksen edellyttämää henkilötietojen käsittelytoimien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Seurassa kerätään ja käsitellään vain toiminnan kannalta tarpeellisia, virheettömiä tietoja, jotka on kuvattu selosteessa. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka niitä tehtävissään tarvitsevat (kuten jäsensihteeri). Tiedot säilytetään suojatusti ja turvallisesti, tarpeettomat tiedot hävitetään. 

Seuralla on tietojen keräämiseen ja taltiointiin joko laillinen oikeusperuste (seuran jäsenyys, yhdistyslaki) tai henkilön antama suostumus (sukututkimusrekisteri).  Jokaisella on oikeus halutessaan pyytää tarkistaakseen itseään koskevat tiedot.  Tietojensa käytön voi myös kieltää tai suostumuksensa peruuttaa. Mahdolliset puutteelliset tai virheelliset tiedot voi pyytää korjaamaan. 

Pekka Vanhanen  

Markku Peltola mikrofonin päässä 20.7.2014

Olimme mukana Keuruun lainamakasiinilla järjestettävässä tapahtumassa.

Suku- ja kotiseutumessut 19.-20.7.2014 Keuruun pitäjän lainamakasiinissa (Jyväaitantie 2, Keuruu)

ks. Yleistä   > Keuruun markkinat

                                      ooooooooooooooooooooo

Uutta DNA-pohjaista tutkimustietoa Sukututkimus sivustolla. Päivitetty 14.7.2016  (A.R)