Säännöt

 Sukuseuran säännöt päivitetty yhdistysrekisteriin 4.6.2010

Poimintoja seuran säännöistä:


1. Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on avioliiton kautta siihen liittynyt.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.


2. Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 


    3. Seuran kokousten koollekutsuminen

    Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä (Kuorevesi-Mänttä-Vilppula).


    4. Seuran kokoukset

    Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

    Yksityiskohtaiset tiedot säännöistä saa seuran sihteeriltä.