Suvun historiaa

Mäntän vanha päärakennus v. 1917. Rakennus purettiin pian tämän jälkeen.
Mäntän talon viimeisen isännän Matti Mäntän pojan Kaarle Mäntän perhettä n. vuonna 1887. Hetastiinan sylissä Alma, keskellä Iida Maria ja oikealla Matti.
MUISTOMERKKI
Tuomas Niilonpoika Mäntsä, Mäntän suvun kantaisä asettui tänne v. 1572.

Mänttä (Mäntsä, Mäntzä)

Suvun nimen kirjoitusasu vuosisatojen aikana muuttunut niin, että se on nykyään Mänttä.  Vanhan Ruoveden historian (1959) mukaan Mäntän talo on perustettu 1572 ja on yksi seudun vanhimmista taloista.´Keurukoski sijaitsi Sääksmäen erämaa-alueella. Muina taloina seudulla tunnetaan Liettu ja Lyhdenniemi myös vuodelta 1572 ja Kiesilä v. 1577. Alue kuului hallinnollisesti Kulsialan, nykyisen Tyrvännön hallintopitäjään osana Sääksmäen kihlakuntaa.

Keuruskosken Mäntsän suku on vanhaa hämäläistä heimoa. Suvun mieslinja näyttää vuosisatojen aikana vaeltaneen Pohjois-Baltian ja ja saapuneen todennäköisesti Ruotsin/Gotlannin kautta Suomen länsirannikolle n. 1 500-vuotta sitten. Kulkuyhteydet osin vesireittejä pitkin avittivat hämäläisten siirtymistä sisämaahan. Rannikolta Halikon Uskelasta oli myös historiallinen maayhteys Hiidentietä pitkin Hämeenlinnan seudulle. 

Uudet tutkimukset (mm. Matti J. Kankaanpää) tukevat sitä, että suku on tullut Keuruulle Sääksmäen Tyrvännöstä Uskelan kylän Mäntzän talosta. Uskelan Niilo Laurinpoika Mäntzä tunnetaan eräkalastajana, joka ilmeisesti teki matkoja myös Keuruskosken kalaeräsijalle Sääksmäen eränautinta-alueilla. Niilo mm. maksoi kalastusveroa v.1559. Myöhemmin kirjoissa v. 1572 mainitaan Kuoreveden ja Keurusselän välisellä kannaksella, Keuruskosken rannalla sijainnut Mätsän talo, jonka ensimmäinen maakirjoissa mainittu isäntä oli eräkalastajan poika Tuomas Niilonpoika Mäntsä.

Tuomas Niilonpoika oli lautamies ja isäntänä Vesikeuruun Mänttässä 1572-1612 . Hän maksoi kymmenysverot Ruoveden kirkolle (ainakin vuosina 1572, 1579-80 ja 1604).

Vielä ruotujakolaitosta perustettaessa 1690-luvulla Keuruun Mänttä oli Uskelan Mäntän ratsutilan aputilana (akumenttitalo).

Sääksmäen Uskelan kylä

Jo rautakaudella asuttu vanha Uskelan kylä (tunnetaan myös nimellä Uskila) sijaitsee Sääksmäellä Vanajaveden koillisosassa entisen Tyrvännön pohjoisosassa. Arvellaan, että Uskelan, Mälkiän ja Monaalan kylät olisivat olleet asuttuja viimeistään 700-800 -luvuilla. (Lähde: Teija Mätäsniemi, Jälleenrakennuskauden kasvattamat kylät entisessä Pohjois-Tyvännössä, Diplomityö))

Vanhin Uskelan kylän tunnettu asukas löytyy vuodelta 1405, hän oli Magnus Vsskelest. Keskiajan lopulla Uskela oli Kulsialan hallintopitäjän suurimpia kyliä, Suotaalan kanssa pitäjän suurin. Tuolloin Uskelassa oli 13 tilaa ja pinta-alat suuria. Uskelan merkityksestä kertoo myös se, että 1500-luvun alussa hallintopitäjäkäräjät pidettiin aina Suotaalassa ja Uskelassa. Mänttä oli 1600-luvun alussa edelleen pitäjän suurimpia taloja, jossa oli tuohon aikaan poikkeuksellisesti muun muassa palvelijoita. 1600-luvun lopulla Uskelan kylä koostui neljästä melko tasavahvasta ratsutilasta, joita olivat Mäntän lisäksi Haukila, Uotila ja Knuutila.

Vuosisadan lopulla Mäntän talo joutui tuntemattomalla tavalla kruununvouti Gustaf Gadden omistukseen. Isoviha koetteli ankarasti Uskelaa. Samoihin aikoihin Haukilan omistajaksi tuli  Sääksmäeltä saksalaissyntyinen sotilas Gardiemeister.  Samankaltainen kohtalo oli myös Knuutilan ja Uotilan taloilla, molemmat päätyivät säätyläisomistukseen ja lopulta Uskelan kylään ei jäänyt yhtään talonpoikaistaloa.(Lähde: Haukilan kyläsuunnitelma 2007)

Nykyinen Haukilan kartano syntyi vasta 1800-luvun alkupuolella. Hatanpään kartanon omistaja Nils Johan Idman oli hankkinut omistukseensa Uskilasta Knuutilan ja Mäntän vanhat ratsutilat. Kun hänet vihittiin Haukilan perijättären kanssa ja Idman osti vielä Uotilan talon, hän omisti koko Uskelan ja entistä kylää ryhdyttiin kutsumaan Haukilan kartanoksi, joka oli pehtoorin hoidossa.

Alueelta tunnetaan kaksi rautakautista asuinpaikkaa tai kalmistoa. TV:n dokumentin "Menneisyyden metsästäjät" yksi jakso käsittelee "Haukilan aarteita". Etsinnät kodistuvat alueelle, jossa rautakautisen Uskelan kylän oletetaan olleen. Etsintäryhmän löydöt ajoittuvat mm. viikinkiajalta 1100-luvulle. Ohjelma löytynee YLE:n arkistosta vielä pitkään.

 

oooooo

Tuomas Niilonpojan jälkeläiset viljelivät suurta ja vaurasta sukutilaa. Matti Matinpoika Mäntän (1736-1798) ollessa Mäntän isäntänä Isojakotoimituksessa vv.1789 – 1804 Mäntän talo jaettiin ensin kahdeksi tilaksi. Tällöin Pättiniemen sai tämän poika Abraham Matinpojalle (1773-1827) ja Mäntän talo jäi Matin nuoremmalle veljelle, Markku Matinpojalle (1746-1809).

Juho Markunpoika (1770-1830)  oli isänsä jälkeen Mäntän isäntänä ja luovutti v.1800 Kivimäen veljelleen Abraham Markunpojalle (1781-1869). Näin Mäntän talo oli jaettu kolmeen osaan; Mänttä, Pättiniemi ja Kivimäki.

Mäntän viimeiset isännät

Juhon Markunpojan pojantytär Fredrika Karoliina Juhontytär Mänttä (1825-1901) meni v. 1843 naimisiin Korpilahdelta kotoisin olevan Matti Sihverinpoika Hinkalon (1818-1888) kanssa, josta tuli vävy ja viimeinen isäntä Mäntän taloon. Matti Sihverinpoika ja vaimonsa myivät Mäntän talon kauppaneuvos G.A. Serlachiukselle vuonna 1888. Näin Mänttä talon nimenä lakkasi olemasta, mutta se on antanut nimensä samalla paikalla nykyään sijaitsevalle Mäntän kaupungille.

Pättiniemi myytiin v. 1862 Eerolan Nikodemus Leppäjärvelle.

Kivimäki on edelleen saman keskiaikaisen suvun omistuksessa.  (Lähteet: Markku Pohjan esitelmä 29.8.2015 ja Mäntän sukukanta)

 

VARHAISHISTORIAA

Mäntsän miehet ovat DNA-tutkimustemme mukaan vanhaa hämäläistä heimoa. Alla lainaus Wikipediasta, joka täydentää kuvaamme esivanhempiemme hämäläisistä juurista:

"Rautakaudesta puhuttaessa Hämeellä saatetaan tarkoittaa aluetta, jolla nykyisin sijaitsevat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnat. Historiallisesti se on jakautunut Satakunnan ja Hämeen historiallisen maakunnan kesken. Aluetta on asuttu yhtäjaksoisesti kivikaudelta lähtien. Vallitsevaksi tuli kuitenkin käsitys, jonka mukaan hämäläisten esi-isät levittäytyivät Hämeeseen rannikolta Kokemäenjoen reittiä pitkin vasta 300-luvulla jaa. Alueen aikaisempi väestö yhdistettiin saamelaisiin. Nykyisin kaikki arkeologit ja kielitieteilijät eivät enää ole varmoja, että todellisuus oli aivan näin yksinkertainen.

Joka tapauksessa merovingi- ja viikinkiajoilla Hämeen eri osista on runsaasti arkeologisia löytöjä. Alueen väestö kuului kulttuurisesti samaan kokonaisuuteen Varsinais-Suomen ja Satakunnan asukkaiden kanssa. Löydöt keskittyvät Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueille, mutta niitä on pienempi määrä myös Keski-Suomesta. Hämeen asukkaat hankkivat turkiksia ja muita erämaan tuotteita ja välittivät niitä rannikon kauppapaikoille. Hämäläisen eränkäynnin arvioidaan ulottuneen jopa Uudeltamaalta Perämeren rannikoille ja nykyisen itärajan taakse. On kuitenkin tuntematonta, olisiko jo rautakaudella ollut olemassa hämäläinen identiteetti ja hämäläisyyden käsite. 1100- ja 1200-luvun venäläisissä kronikoissa mainittu jäämien heimo saattoi joissakin yhteyksissä tarkoittaa hämäläisiä, jotka ehkä hahmotettiin omaksi kansakseen ainakin ulkopuolisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Toinen, varsin romanttinen yhteys, jolle löytyy vihjeitä DNA-tutkimuksista yhdistäisi hämäläisheimoa varhaisempiin tsuudeihin. Heistä Wikipedia kertoo mm.

  1. venäläisissä kronikoissa, kansanperinteessä ja kansanlauluissa sekä saamelaisessa, komilaisessa ja udmurttien kansanperinteessä esiintyvä kadonnut tarunomainen kansa, joka ainakin osaksi on asunut Pohjois-Venäjällä
  2. arkeologiassa ja historiantutkimuksessa eräistä kadonneista, itämerensuomalaisista tai muista suomalais-ugrilaisista väestöistä käytetty nimi (mm. ns. Olhavan tšuudit ja taipaleentakaiset tšuudit)

Hämeestä levisi asutusta myös Savon suuntaan. Luultavasti tästä syystä nimitys Hämäläinen on säilynyt yleisesti sukunimenä. Myöhemmin ristiretkiajalla asutus- tai ainakin kulttuurivirtaus kääntyi päinvastaiseksi ja karjalainen vaikutus ulottui Lahden tienoille saakka. 1200-luvun kuluessa sinetöitiin monenlaisten levottomuuksien jälkeen hämäläisten kääntyminen kristinuskoon ja liittyminen Ruotsin valtaan. Kanta-Häme muodostui Hämeen keskusalueeksi."