Toiminta

Muistomerkillä 2015

 

Joka kolmas vuosi kokoonnumme vuosikokoukseen ja sukujuhlaan. Sukuhallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, juhlavuosina useammin. Sukututkimus jatkuu projektiluenteisesti pienissä ryhmissä ja yksitäisten tutkijoiden toimesta.

On mahdollista järjestää kokousten välivuosina myös eri sukuhaarojen kokouksia. Näissä olisi hyvä tilaisuus tarkastella ja tuoda esiin kuhunkin sukuhaaraan liittyvää laajempaa kokonaisuutta ja yhdistää voimia eri sukuhaarojen lisätutkimukseen. Tätä kokoamaan tarvitaan aktiivihenkilöitä sukuhaaran sisältä.

Sukuseuraamme liittyy jatkuvasti uusia jäseniä mm. näiden kotisivujen kautta. Toivomme mukaan myös nuoria suvun jäseniä, jotka saavat siten runsaasti tietoja esipolvistaan ja  joilla varmasti olisi uutta annettavaa sukututkimuksen uusillekin mahdollisuuksille.

Viime vuosina olemme panostaneet merkittävästi DNA-tutkimukseen mm. selvittääksemme esivanhempiemme vaellusta läpi maanosien jääkauden jälkeiseen Suomeen. Olemme liittyneet mukaan useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin ja osaltamme edistämme tätä tutkimustyötä.

Seura myy sukujulkaisuja ja vaakunaesineitä.