Jäsenrekisteriseloste

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                          Laatimispäiväys:  28.3.2013

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tuomas Niilonpoika Mäntsän Jälkeläisten Sukuseura ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Helena Kukkamo

Kukkamontie 355, 42700 Keuruu

p. 050-330 7156

helena.kukkamo(at)suomi24.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Aarno Raittila

Asema sukuyhteisössä, vastuualue: hallituksen jäsen, pääkoordinaattori

Yhteystiedot: Selininranta 5 A 19,  33950 PIRKKALA,

p. 050-1369  

aarno.raittila(at)kolumbus.fi

3. Rekisterin nimi

Tuomas Niilonpoika Mäntsän Jälkeläisten Sukuseuran sukututkimusrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;

– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;

– osoitetieto;

– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

– väestötietojärjestelmä;

– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;

– painetut lähteet;

– sukuun kuuluvien antamat tiedot;

– Juho Laesvuoren sukututkimusarkisto sen sääntöjen ja käyttöehtojen mukaisesti

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

 

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

Takaisin